Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat naszego serwisu lub masz jakieś sugestie, które mogą go ulepszyć to skorzystaj z poniższego linku:

Napisz do nas

E-sklepy

Wyszukaj interesujące Cię sklepy i sprawdź ich aktualne oferty i promocje. Ulubione sklepy umieść w swojej Galerii Mody, abyś miał szybki do nich dostęp i wiedział na bieżąco, co się w nich dzieje.

E-sklepy

Powrót

Polityka prywatności


 

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI (REGULAMIN POMODE)

 

5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Pro-Fashion ul. Stabłowicka 71, 54-058 Wrocław, adres e-mail: pomode.profashion@gmail.com


5.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu Pomode.pl, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu Pomode.pl, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Pomode.pl jak i podmiotów współpracujących.

5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Pro-Fashion w ramach serwisu Pomode.pl. Jako zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług serwisu Pomode.pl traktuje się przesłanie przez niego danych za pomocą udostępnionego formularza rejestracyjnego. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.

5.4. Pro-Fashion przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Pro-Fashion z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Pro-Fashion zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Pro-Fashion sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu Pomode.pl.

5.5. Użytkownicy mogą przeglądać serwis Pomode.pl bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Pro-Fashion w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Pro-Fashion oraz na profilowanie swoich preferencji i zainteresowań. Użytkownik wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach swojego konta w serwisie Pomode.pl decyduje, czy wyraża zgodę na promowanie produktów i usług firm współpracujących z serwisem, jak również w innych celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu Pomode.pl.

5.6. Profilowanie preferencji i zainteresowań Użytkownika oznacza zautomatyzowane przetwarzanie jego danych przez Pro-Fashion do celów oceny (analizy i prognozy) tak, aby najlepiej dopasować do niego ofertę handlowo-marketingową serwisu Pomode.pl


5.7. Podczas korzystania z serwisu Pomode.pl, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności przy rejestracji konta w serwisie o e-mail i pseudonim, zaś przy udziale w konkursach i Programie PM o pełne dane adresowe: imię i nazwisko oraz  adres do korespondencji. 

5.8. Okazjonalnie w serwisie Pomode.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, zwłaszcza powiadomienia o zwycięstwie.

5.9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w serwisie Pomode.pl swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do serwisu Pomode.pl o weryfikację, modyfikację lub też usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Pro-Fashion. Pro-Fashion może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie Pomode.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5.10. Jako operator serwisu Pomode.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

5.11. W przypadku udostępnienia w serwisie Pomode.pl usługi przesyłania newslettera oraz informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach w wybranych przez Użytkowników sklepach internetowych, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać zaznaczając odpowiednie rubryki w ustawieniach konta Użytkownika, które jest dostępne po zarejestrowaniu się w serwisie Pomode.pl i wyrażając zgody na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych. Rezygnacja z otrzymywania powyższych informacji jest możliwa poprzez zmianę wcześniej wybranych ustawień na koncie Użytkownika.


5.12. Serwis Pomode.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych(np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5.13. Serwis Pomode.pl informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Pomode.pl używane są przez Pro-Fashion pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Pomode.pl. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Pro-Fashion informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Pomode.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczanym w serwisie Pomode.pl. 

5.14. Realizując podstawową ideę Internetu serwis Pomode.pl umieszcza na swoich stronach linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na strony internetowe prowadzone przez inne podmioty. Nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Pomode.pl zachęca użytkowników do zapoznania się z zasadami korzystania z tych witryn i zaakceptowania ich przed użyciem oraz treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Umieszczenie linku do innych stron internetowych nie oznacza przywłaszczenia przez Pro-Fashion jakichkolwiek praw ani do tych stron internetowych, ani do ich treści. Pro-Fashion, w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron internetowych ani za ich treść. Użytkownik korzystający z linków przechodzi do tychże stron internetowych na własne ryzyko oraz przyjmuje też do wiadomości, że Pro-Fashion nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich.