Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat naszego serwisu lub masz jakieś sugestie, które mogą go ulepszyć to skorzystaj z poniższego linku:

Napisz do nas

E-sklepy

Wyszukaj interesujące Cię sklepy i sprawdź ich aktualne oferty i promocje. Ulubione sklepy umieść w swojej Galerii Mody, abyś miał szybki do nich dostęp i wiedział na bieżąco, co się w nich dzieje.

E-sklepy

Powrót

Regulamin


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Pomode.pl.

1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Pomode.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie, wydrukowanie i zapisanie na nośniku.

1.3. Poprzez fakt korzystania z serwisu Pomode.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

POMODE - serwis prowadzony w języku polskim, dostępny w domenie internetowej www.pomode.pl, którego operatorem jest Pro-Fashion, koncentrujący się na szeroko rozumianych zakupach przez Internet produktów z branży modowej i prezentowaniu sklepów internetowych.

PRO-FASHION – operator serwisu Pomode.pl wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Pro-Fashion” z siedzibą we Wrocławiu 54-058 przy ul. Stabłowickiej 71. Serwis Pomode.pl nie jest sklepem i operator nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej oraz nie świadczy w szczególności usług doradztwa prawnego. Operator nie świadczy usług dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Prawa autorskie do prezentowanych w serwisie informacji i opracowań, w tym baz danych, należą do Pro-Fashion. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Pomode.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

SKLEP - sklep internetowy współpracujący z Pro-Fashion w ramach serwisu Pomode.pl

KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Pomode.pl konto, posiadające unikalną nazwę (login), będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone i przechowywane są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Pomode.pl

PRODUKT – rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem transakcji

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU POMODE.PL

3.1. Serwis Pomode.pl nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji ani pośrednikiem, a jedynie informuje o Sklepach znajdujących się w Internecie i ofertach handlowych tych Sklepów.

3.2. Serwis Pomode.pl umożliwia Użytkownikowi:

a)     przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie Pomode.pl,

b)     zamieszczanie opinii oraz ocen dotyczących prezentowanych Sklepów,

c)      zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Sklepów,

d)     tworzenie Galerii Mody z udziałem Sklepów znajdujących się w serwisie Pomode.pl.

3.3. Serwis Pomode.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Pomode.pl i na stronie internetowej Sklepu. Serwis Pomode.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Pomode.pl były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualnej oferty i warunków handlowych Sklepu, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, w którym zamierza dokonać transakcję.

3.4. Użytkownik może korzystać z serwisu Pomode.pl poprzez urządzenia komunikujące się z Internetem i odpowiednie przeglądarki internetowe. Serwis Pomode.pl zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

3.5. Serwis Pomode.pl informuje, że transakcje pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem  odbywają się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, i serwis Pomode.pl nie odpowiada za:

a)  treść ofert prezentowanych przez Sklepy,

b) za przebieg transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem,

c) za wywiązanie się przez Sklep z wszelkich zapisów zawartych w umowie kupna-sprzedaży z Użytkownikiem, między innymi z tytułu rękojmi, gwarancji, za jakość i legalność oferowanych Produktów oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

4. WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW

4.1. W ramach serwisu Pomode.pl Użytkownik ma możliwość wypowiadania się oraz oceniania Sklepów, w których realizował transakcję zakupu Produktów.

4.2. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie Pomode.pl.

4.3. Publikowane w serwisie Pomode.pl wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkowników i Pro-Fashion nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi i skutki jej publikacji w serwisie ponosi wprowadzający ją Użytkownik.

4.4. W celu opublikowania opinii na temat Sklepu Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail, numer zamówienia nadany przez Sklep podczas realizowania transakcji zakupu oraz dowolne oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim). Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi oraz udostępniane Sklepom, których wypowiedź dotyczy. Dane Użytkownika, z wyjątkiem jego oznaczenia, nie zostaną opublikowane w serwisie Pomode.pl

4.5. Wypowiedź Użytkownika powinna być zredagowana w czytelny sposób i nie może zawierać:

a)     adresów stron internetowych,

b)     treści o charakterze reklamowym lub innych materiałów i ogłoszeń o charakterze komercyjnym,

c)      danych kontaktowych Użytkownika lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

d)     wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

e)     opinii wystawianych przedsiębiorstwu, którego są właścicielem lub pracownikiem oraz negatywnych opinii przedsiębiorstwom konkurencyjnym,

f)      materiałów naruszających prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności.

4.6. Serwis Pomode.pl nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Pomode.pl usuwa lub edytuje wypowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu i nakazów innych organów administracyjno-państwowych oraz w sytuacji, gdy:

a)     naruszają zasady określone w pkt. 4.5. niniejszego Regulaminu,

b)     naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,

c)      naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

d)     świadomie wprowadzają w błąd,

e)     treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź staje się nieczytelna.

4.7. Stosowanie przez Użytkownika kryptoreklamy, nieautoryzowanej reklamy, promowanie własnych Produktów, usług lub sklepów, z których czerpie się korzyści majątkowe, korzystanie z maili Użytkowników publikowanych w ramach naszego serwisu, spamowanie naszych forów dyskusyjnych są równoznaczne z:

a)     akceptacją naszego cennika usług reklamowych,

b)     zgodą reprezentujących firmę do wystawienia faktury VAT za należne usługi reklamowe,

c)      przekazaniu Pro-Fashion na pierwsze wezwanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT,

d)     opłacenie tej faktury w terminie wskazanym na fakturze.

4.8. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis Pomode.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Produktów lub Sklepów, przebiegu zrealizowanych transakcji oraz oceny Produktów lub Sklepów.

4.9. Użytkownik przekazując materiały do serwisu Pomode.pl na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez strony internetowe, zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że:

a)     materiały nie mogą zawierać pozycji niezgodnych z prawem lub nienadających się do publikacji z innych powodów,

b)     dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby przejrzeć i usunąć wirusy lub inne zanieczyszczające i szkodliwe elementy przed przekazaniem jakichkolwiek materiałów,

c)      musi być właścicielem materiałów lub posiadać nieograniczone prawo do przekazania ich do serwisu Pomode.pl, natomiast Pro-Fashion może publikować te materiały bezpłatnie lub włączać je oraz koncepcje w nich przedstawione na swoje strony internetowe bez ponoszenia odpowiedzialności,

d)     nie podejmie żadnych działań przeciwko Pro-Fashion w związku z przekazanymi materiałami.

4.10. Zamieszczenie informacji zawartych w serwisie Pomode.pl nie stanowi świadczenia usług doradztwa prawnego ani konsumenckiego, czy jakiegokolwiek innego. Pro-Fashion, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub rozwiązanie realizowane w oparciu o informacje zawarte w serwisie Pomode.pl Przed podjęciem konkretnej decyzji w danym stanie faktycznym należy skontaktować się z właściwym doradcą w celu zasięgnięcia porady.

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Pro-Fashion Renata Spychalska-Dubiel ul. Stabłowicka 71, 54-058 Wrocław, adres e-mail: pomode.profashion@gmail.com


5.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu Pomode.pl, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu Pomode.pl, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Pomode.pl jak i podmiotów współpracujących.

5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Pro-Fashion w ramach serwisu Pomode.pl. Jako zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług serwisu Pomode.pl traktuje się przesłanie przez niego danych za pomocą udostępnionego formularza rejestracyjnego. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.

5.4. Pro-Fashion przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Pro-Fashion z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Pro-Fashion zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Pro-Fashion sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu Pomode.pl.

5.5. Użytkownicy mogą przeglądać serwis Pomode.pl bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Pro-Fashion w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Pro-Fashion oraz na profilowanie swoich preferencji i zainteresowań. Użytkownik wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach swojego konta w serwisie Pomode.pl decyduje, czy wyraża zgodę na promowanie produktów i usług firm współpracujących z serwisem, jak również w innych celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu Pomode.pl.

5.6. Profilowanie preferencji i zainteresowań Użytkownika oznacza zautomatyzowane przetwarzanie jego danych przez Pro-Fashion do celów oceny (analizy i prognozy) tak, aby najlepiej dopasować do niego ofertę handlowo-marketingową serwisu Pomode.pl


5.7. Podczas korzystania z serwisu Pomode.pl, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności przy rejestracji konta w serwisie o e-mail i pseudonim, zaś przy udziale w konkursach i Programie PM o pełne dane adresowe: imię i nazwisko oraz  adres do korespondencji. 

5.8. Okazjonalnie w serwisie Pomode.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, zwłaszcza powiadomienia o zwycięstwie.

5.9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w serwisie Pomode.pl swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do serwisu Pomode.pl o weryfikację, modyfikację lub też usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Pro-Fashion. Pro-Fashion może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie Pomode.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5.10. Jako operator serwisu Pomode.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

5.11. W przypadku udostępnienia w serwisie Pomode.pl usługi przesyłania newslettera oraz informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach w wybranych przez Użytkowników sklepach internetowych, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać zaznaczając odpowiednie rubryki w ustawieniach konta Użytkownika, które jest dostępne po zarejestrowaniu się w serwisie Pomode.pl i wyrażając zgody na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych. Rezygnacja z otrzymywania powyższych informacji jest możliwa poprzez zmianę wcześniej wybranych ustawień na koncie Użytkownika.


5.12. Serwis Pomode.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych(np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5.13. Serwis Pomode.pl informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Pomode.pl używane są przez Pro-Fashion pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Pomode.pl. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Pro-Fashion informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Pomode.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczanym w serwisie Pomode.pl. 

 

5.14. Realizując podstawową ideę Internetu serwis Pomode.pl umieszcza na swoich stronach linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na strony internetowe prowadzone przez inne podmioty. Nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Pomode.pl zachęca użytkowników do zapoznania się z zasadami korzystania z tych witryn i zaakceptowania ich przed użyciem oraz treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Umieszczenie linku do innych stron internetowych nie oznacza przywłaszczenia przez Pro-Fashion jakichkolwiek praw ani do tych stron internetowych, ani do ich treści. Pro-Fashion, w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron internetowych ani za ich treść. Użytkownik korzystający z linków przechodzi do tychże stron internetowych na własne ryzyko oraz przyjmuje też do wiadomości, że Pro-Fashion nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane w witrynach należących do osób trzecich. 

 6. PRZERWY TECHNICZNE

6.1. Pro-Fashion dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu Pomode.pl. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Pro-Fashion stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

6.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Pomode.pl dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.

6.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z wyszukiwaniem sklepów.

6.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Pomode.pl inny niż wskazany w powyższym pkt. 6.3.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Zawartość stron internetowych serwisu Pomode.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane niniejszym wprost są zastrzeżone. Reprodukcja, przekazanie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości tej zawartości w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Pro-Fashion jest zabronione, jeżeli nie spełnia poniższych warunków.

7.2. Pro-Fashion udziela zgody na przeglądanie stron internetowych Pomode.pl na komputerze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do własnego użytku. Jeśli nie uzyskano pisemnej zgody Pro-Fashion, redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Poszczególne dokumenty na naszych stronach internetowych mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Użytkowanie tej strony i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb prywatnych, niekomercyjnych.

7.3. Używanie notatek prasowych i innych dokumentów o charakterze publicznym jest dozwolone w komunikatach publicznych pod warunkiem podania źródła tych informacji.

7.4. Serwis Pomode.pl i jego zawartość mają służyć wygodzie Użytkowników. Zawartość stron internetowych Pomode.pl jest dostarczana na zasadzie „jaka jest” oraz „taka jak dostępna”. Pro-Fashion zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia dostępu do nich w każdej chwili.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Pomode.pl.

8.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mail: pomode.profashion@gmail.com lub pocztowy: Wrocław 54-058 ul. Stabłowicka 71.

8.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

8.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Pomode.pl.

8.5. Serwis Pomode.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Produktów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Produkt pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Pomode.pl.

9. ŚWIADCZENIA WYKONYWANE ODPŁATNIE

9.1. Wszystkie odpłatne usługi świadczone przez Pro-Fashion wymagają złożenia zamówienia i są usługami świadczonymi wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

9.2. Za moment zawarcia umowy drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego uznaje się moment równoczesnego zaistnienia zdarzeń polegających na przyjęciu zamówienia do realizacji przez Pro-Fashion oraz wpłynięciu pełnej płatnością za zamówione usługi na jego konto bankowe.

9.3. Pro-Fashion w terminie do 7 dni od momentu zawarcia umowy wystawi fakturę VAT, którą przekaże zamawiającemu użytkownikowi w formacie PDF poprzez udostępnienie jej na jego koncie klienta w serwisie Pomode.pl lub poprzez przesłanie jej jako załącznik wiadomości e-mail. Z tą chwilą uznaje się, że faktura została doręczona zamawiającemu użytkownikowi.

9.4. Faktura VAT przekazana zamawiającemu Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Pro-Fashion nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu przepisów podatkowych. Zamawiający Użytkownik jest zobowiązany utrwalić w formie papierowej fakturę VAT otrzymaną od Pro-Fashion, który udziela zgodę na jej jednorazowe wydrukowanie w jego imieniu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Pro-Fashion zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Pomode.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Pomode.pl.

10.2. Pro-Fashion może według własnego uznania, i w maksymalnym stopniu dopuszczalnym przez prawo, nie przyjmując z tego tytułu odpowiedzialności cywilnej, w każdym czasie i bez uprzedniej zapowiedzi zmienić w całości lub w części i/lub zaniechać utrzymywania serwisu Pomode.pl, a ponadto nie jest zobowiązany do jego aktualizacji. Pro-Fashion dostarcza serwis w takim stanie jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań – w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

10.3. Zasady użytkowania serwisu Pomode.pl podlegają prawu i wykładni prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Organem prawnym rozstrzygającym roszczenia wynikłe z użytkowania niniejszego serwisu jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Pro-Fashion. Niniejsze zastrzeżenie właściwości miejscowej jest wyłączone w stosunku do konsumenta.

10.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.